Bürüc suresi

Sure / Buruc SuresiDiğer Platformlardan içeriğimize e Burûc kelimesi “açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk” anlamlarına gelen burcun çoğuludur. Surenin konusu inkarcıların, müminlere verdikleri sıkıntılar ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir

2022-12-01
    Aritmetik dizi soru çöz
  1. Kutile ashâbul uhdûd (uhdûdi)
  2. a
  3. 1
  4. Büruc Suresi 1-9
  5. O çıralı ateş sahiplerine
  6. Bürûc: “burçlar” anlamına gelir
  7. Sayfa
  8. (1-2) An­dol­sun burç­lar sa­hi­bi olan göğe